Vai esi domājis par nākotnes tehnoloģijām izglītības jomā, kādas tās būs un kā palīdzēs izglītoties? Tas ir patiešām interesants jautājums, ko ik pa laikam sev uzdodu. Pēc savas būtības, tehnoloģijas mainās visu laiku un ļoti straujiem soļiem, padarot to pieejamu skolēniem, skolotājiem un citām ieinteresētām personām. Kādu lielu izaicinājumu ir gatavi mest jauno tehnoloģiju zinātnieki, lai vēl vairāk attīstītu izglītības iespējas?

Tātad, padomāsim, kas varētu būt nākotnē. iPadi? Nedomāju, ka nākotnes mācīšanās izmainīsies ar vienu konkrētu ierīci. Ar tiem mācīties ir efektīvi, taču ar to viss nebeidzas. iPadi un mobilās tehnoloģijas ir jau tagadne. Lai gan tiem būs liela nozīme arī nākotnē. Pirms sešiem iPadi nemaz vēl neeksistēja, tāpēc grūti pateikt, kādas ierīces tiks izgudrotas vēl nākamo sešu gadu laikā.

Nākotne ir vairāk raksturojuma ar bezgalīgo piekļuvi, nevis ar ierīcēm. Mācīšanās jebkurā vietā, sadarbības ar vietējiem un pasaules mēroga zinību centiem. Mācīšana un mācīšanās būs vairāk sociāla. Nākotnes skolas varētu atgādināt tradicionālās studentu grupas, kas dodas uz nodarbībām, taču tas notiks arī globāli tiešsaistes veidā, studentiem dzīvojot visās valsts un pasaules vietās. Viss jau virzās uz šādu mācīšanās tipu, jo masveidā parādās atvērtie tiešsaistes kursi, kur studenti var apgūt nepieciešamo vielu sēžot mājās vai jebkur citur, kur ir interneta pieslēgums.

Tehnoloģiju attīstības procesā viena no svarīgākajām lietām, kas ir šobrīd un tiks veidota arī nākotnē ir “mākoņa” (angliski – Cloud) tipa datu glabāšana, piekļuve, darbība. Tehnoloģijas bieži vien ir šķērslis, lai mācītu un mācītos. To darbībā daudz kas var noiet greizi radot šos šķēršļus. Mākoņa glabātuve var novērst šādas problēmas. Skolām būs nepieciešama tikai viena liela lieta, lai sagatavotos nākotnei. Tām nebūs nepieciešams instalēt daudz dažādas programmas, serverus, vai iegādāties apjomīgus datu glabāšanas procesorus. Vienīgais, kas būs nepieciešams ir ātrs un stabils interneta pieslēgums. Izveidota interneta infrastruktūra ir ļoti svarīga nākotnes tehnoloģijām izglītības iestādēs.

Mēs nezinām, kādas ierīces tiks izveidotas, taču jau tagad zinām, ka ir nepieciešams mākonis. Tam praktiski būtu jānotiek ari šobrīd mācību iestādēs. Lai sāktu izmantot mobilo tehnoloģiju savā skolā, vai tās ir iPad programmas vai personīgās ierīces, nepieciešams ātrs savienojums. Ja internets darbojas lēni, visas darbības ir aizkavētas, mācību process ir aizkavēts, skolotāji un skolēni nevēlas izmantot ierīces.

Skolotāji var izmantot mākoņa sistēmu uzdodot, ievācot un labojot skolēnu darbus tiešsaistē. Studentiem, savukārt, ir tūlītēja piekļuve atzīmēm un komentāriem, izmantojot viedtālruņus vai planšetes. Daudzās skolās jau tas tiek praktizēts, bet nepieciešams to ieviest pilnīgi visās. Katram studentam skolā ir jābūt savai ierīcei, kur var piekļūt nepieciešamajiem datiem. Pateicoties mobilo iekārtu tehnoloģijai un ātrajam savienojumam, katrā mācību priekšmetā tiks integrētas inovācijas. Iespējams, papīrs pavisam izzudīs no klasēm, kas, protams, dabas aizstāvjiem būtu patīkams solis.

Pateicoties apjomīgajam datu uzkrāšanas mākonim, visa pasaule būs mūsu klasē. Tas var veicināt arī patstāvīgāku mācīšanos un sevis disciplinēšanu. Studenti uzņemas atbildību par savu mācīšanos. Skolotāji liek resursus interneta vidē, kas izpaužas kā video, audio ieraksti, interaktīvie attēli. 4G internets ir minimālais, ko vajadzētu ieviest visās skolās. Neapšaubāmi, nākotnē būs jauns pavērsiens arī interneta ātruma un izmantošanas ziņā.

Pieņemot jaunas tehnoloģijas, skolotājas būs nepieciešami speciāli apmācīti darbinieki. Jebkura iniciatīva ir nolemta neveiksmei, ja tai klāt nav labi apmācīti un pārliecināti darbinieki.