Inovācijas ir lielisks veids, lai gūtu panākumus šajā mūsdienīgajā digitālajā laikmetā. Inovāciju ceļš ved biznesu uz gudrāku vai labāku, pozitīvāku, kvalitatīvāku un produktīvāku rezultātu. Šis ceļš ir pierādījies visos lielākajos biznesos visā pasaulē. Tehnoloģijas, kas ir pierādījušas sevi pēdējās divās desmitgadēs ir informācijas tehnoloģijas (information technology – IT). Tās ir dramatiski izmainījušas gan indivīdu gan organizāciju dzīvi. Šobrīd populāra ir iepirkšanās tiešsaistē, digitālais mārketings, digitālā komunikācija, sociālie tīkli.

Precīza biznesa plānošana, efektīvs mārketings, globālā plānošana, sistēmu pārvaldība, reālā laika uzraudzība un ilgtermiņa biznesa izaugsmi nevar sasniegt bez optimālas informāciju tehnoloģijas izmantošanas.

Informāciju tehnoloģiju nozīme biznesā
Katra uzņēmuma veiksme ir atkarīga no vairāku faktoru apkopojuma. Kā viens no faktoriem ir precīza datu analīze, izvēloties pareizo tehnoloģiju un nākotnes vīziju. Pētījumi liecina, ka uzņēmumi, kas iegulda investīcijas jaunās tehnoloģijās, palielina savu tirgus apjomu, finanšu rādītāji paaugstinās un konkurētspēja nostabilizējas. Informāciju tehnoloģija ir vienīgā tehnoloģija, kas sniedz iespēju analizēt konkrētus datus un plānot savus biznesa braucienus daudz efektīvāk. Tās sniedz daudz līdzekļus, lai atbilstoši var risināt sarežģītas problēmas un plānot turpmāko biznesa izaugsmi. Mūsdienās ir pierādīts, ka digitālais mārketings ir lielisks instruments, kas veicina produktu un pakalpojumu atpazīstamību visā pasaules tirgū. Ar mūsdienīgu komunikāciju mēs varam sazināties ar globālām organizācijām un virtuāli uzraudzīt savus birojus visā pasaulē.

Turpinājumā sīkāk apskatīts, kādu lomu IT spēlē atsevišķās biznesa darbībās.

Klientu atbalsts un apkalpošana
Augstākā līmeņa klientu apmierinātība ir panākuma atslēga veiksmīgam biznesa. Bieži vien to nevar sasniegt tikai ar reāla laika klienta atbalsta procesu. Biznesa veiksme ir atkarīga no zināšanām par klienta vajadzībām, iepirkšanās tendencēm, uzvedību un apmierinātības līmeni. Efektīva komunikācija ir labākais līdzeklis, lai izprastu klientu prasības, problēmas un to risinājumus. Pateicoties IT, uzņēmēji var sazināties ar miljoniem potenciālo klientu. Sazināšanās notiek ar e-pasta palīdzību, sociālajā pasaulē vai sazināšanos ar multivides vai teksta ziņu palīdzību viedtālruņos.

Mārketinga un biznesa izaugsme
Biznesa panākumi slēpjas tā realizācijā. Vispirms vadība nosaka mērķauditoriju un tad vēro tās tendences un vajadzības. Vispārējais mārketings atver sabiedriskās attiecības, reklāmas, akcijas un izpārdošanas, kas vēlāk ietekmē uzņēmējdarbības izaugsmi. Dažāda veida mārketings var palīdzēt uzņēmumam sasniegt savus potenciālos klientus. Digitālais mārketings bija daudzu uzņēmēju sapnis pagātnē, kad vēl nepastāvēja interneta tehnoloģijas. Digitālais mārketings ir moderna parādība, kas ļauj popularizēt produktus un pakalpojumus visā pasaulē dažu sekunžu laikā. Katru gadu miljoniem jaunas mājas lapas tiek pievienotas interneta pasaulē. Mājas lapas uzņēmumi veido, lai socializētos ar saviem klientiem, ja nav iespēja to realizēt dzīvē.

Resursu pārvaldība un globalizācija
Resursu pārvaldībai ir izšķiroša nozīme uzņēmējdarbībā. Kad runa ir par vidēji lielu uzņēmumu vai lielu organizāciju, tad ir jāapzinās, cik daudz resursi ir jāpārvalda katru dienu. Šie resursi ir: cilvēkresursi, finanšu resursi, reālie materiāli un izejvielas. Automatizējot šādu sarežģīto pārvaldi, tiek atrisinātas daudzas problēmas. Tagad vadītāji var kontrolēt un pārvaldīt visas sava uzņēmuma filiāles un birojus visā pasaulē. Lielākie starptautiskie uzņēmumi kā McDonalds, Microsoft, Amazon un citi, izmanto savā ikdienā uz mākoņa savācējdatu balstītu sistēmu, kas ļauj sazināties ar citiem fiziskiem birojiem un personālu. Vadītājiem nav jāmēro stundām garš ceļš, lai veiktu kopsapulci visu darbinieku priekšā. Izmantojot modernās tehnoloģijas un video zvana iespējamību, sapulces var notikt tiešsaistē ar visu filiāļu darbiniekiem.